Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Εργασία για τη Μακεδονία από το Δ2

http://www.slideboom.com/presentations/1420748/%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%942Τα παιδιά του Δ2 χωρίστηκαν σε ομάδες και ασχολήθηκαν η καθεμία με κάποιο θέμα σχετικά με τη Μακεδονία. Στη συνέχεια δημιούργησαν μία παρουσίαση και την έδειξαν στους συμμαθητές τους. Όλες τις παρουσιάσεις ενοποιημένες μπορείτε να τις δείτε κάνοντας κλικ στην εικόνα αριστερά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: