Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Οι Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεις του σχολείου μας στις19 και 20/1 παρακολούθησαν σεμινάρια και ενημερώθηκαν για θέματα ανακύκλωσης