Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ1

"ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ:ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ"
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
4. ΜΕΣΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ ΣΤΟ ΜΡ4


Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι εγγραφές γίνονται  από 2 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2014.

Στην Α’ (Πρώτη) Τάξη θα γραφτούν φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2008

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).(θα δοθεί από το Σχολείο)
δ. Αποδεικτικό Στοιχείο Κατοικίας. (ΔΕΗ ή ΟΤΕ, Συμβόλαιο αγοράς Κατοικίας ή Ενοικίασης στο όνομα του Γονέα ή Κηδεμόνα. Λογαριασμοί Κινητών τηλεφώνων δεν αποδεικνύουν  την κατοικία).
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. (αυτό θα κατατεθεί ως δικαιολογητικό μετά τις 13 Ιουνίου)

ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
 08:30΄- 09:30΄και 10:00΄-11:00’  και μόνο από τους γονείς των μαθητών/τριών.