Καμπάνια Litter Less-Eco Schools

Το σχολείο μας κατά τη σχ. χρονιά 2016-17 συμμετέχει στην καμπάνια Litter Less με σκοπό τη μείωση των σκουπιδιών που δημιουργούνται στο Σχολείο.
Παρατηρήσαμε  πρώτα τις κατηγορίες σκουπιδιών που πετούσαμε στο σχολείο, μάθαμε για την προέλευσή τους , τις συνέπειες για το περιβάλλον κατά την παραγωγή τους και κυρίως ότι δεν είναι άχρηστα υλικά. Έτσι αποφασίσαμε να μειώσουμε την κατανάλωση αυτών των υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, διάφορες συσκευασίες), να τα επαναχρησιμοποιήσουμε εφόσον είναι δυνατό και να τα προωθήσουμε μέσω του Δήμου για ανακύκλωση, ως τελευταία λύση. Την πρωτοβουλία και την ευθύνη προώθησης της ανακύκλωσης έχουν τα παιδιά της μεγαλύτερης τάξης, ΣΤ2.  Καθώς ενημερώνονται και  ευαισθητοποιούνται όλα τα παιδιά του σχολείου, ο ενθουσιασμός και η συμμετοχή τους αυξάνονται καθημερινά ! Χαρτί, πλαστικό, διάφορες συσκευασίες και μπαταρίες θα καταλήγουν πλέον στο «Σπίτι της Ανακύκλωσης» και όχι στα σκουπίδια. Ειδικά τα καπάκια από τα μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού (συμμετέχουμε σε σχετική δράση) θα ανταλλαχθούν  με αναπηρικό καρότσι για μαθητή που το έχει ανάγκη.
Η εικαστική παρέμβαση στην ξύλινη κατασκευή έγινε με βάση τον Piet Mondrian, εκπρόσωπο της μοντέρνας τέχνης.
Μας αρέσει να είμαστε eco-school  και λέμε ναι στο LITTER LESS!
http://www.ecoschools.gr/Δεν υπάρχουν σχόλια: