Σχολικό ΠρόγραμμαΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

08:00:08:10   Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40   1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00   Διάλειμμα
10:00-11:30   2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45   Διάλειμμα
11:45-12:25   5η διδακτική ώρα
12:25-12:35   Διάλειμμα
12:35-13:15   6η διδακτική ώρα
13:15-13:20   Μετάβαση μαθητών στο Ολοήμερο
13:20-14:00   1η ώρα Ολοήμερου-Σίτιση
14:00-14:15   Διάλειμμα
14:15-15:00   2η ώρα Ολοήμερου
15:00-15:15   Διάλειμμα
15:15-16.00  3η ώρα Ολοήμερου-Λήξη ολοήμερου προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: