Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (από τα παιδιά της Ε1 τάξης)


Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (από τα παιδιά της Ε1 τάξης)


Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (από τα παιδιά της Ε1 τάξης)


"Έχω ένα όνειρο" Εργασία της Ε1 τάξης