Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

14η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (7/2/2017)

Με αφορμή την 14η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου και ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος ΤΠΕ, την εβδομάδα αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της Πληροφορικής ενημέρωση και συζήτηση ανά τάξη για τις βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Στους μαθητές παρουσιάστηκαν ιστοσελίδες, παρακολούθησαν βίντεο αλλά και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες κλήθηκαν να προβληματιστούν πάνω σε θέματα όπως η ανωνυμία, η πλαστοπροσωπία και ο εθισμός στο Διαδίκτυο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, ο διαδικτυακός εκφοβισμός και γενικότερα οι κίνδυνοι του διαδικτύου.
Να πώς αντιλήφθηκαν οι μικρότεροι μαθητές τους κινδύνους του Διαδικτύου ζωγραφίζοντας τους στον υπολογιστή.

Πληροφορίες πάνω σε θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου μπορείτε να βρείτε και στις ιστοσελίδες: