Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Κυριακή 26 Μαΐου 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"


Τα παιδιά της Δ΄2 τάξης σας παρουσιάζουν ένα μικρό μέρος από τις δραστηριότητες που έκαναν όλη τη χρονιά στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος της τοπικής ιστορίας με θέμα:
"Θεσσαλονίκη".


μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγείακαρτ ποστάλ με θέματα εμπνευσμένα από ...


ψηφιδωτά
Θεσσαλονίκη, η γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου

Οι ακροστιχίδες της Θεσσαλονίκης


 κολάζ: "Η Θεσσαλονίκη του χθες και του σήμερα"