Ανακοινώσεις

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ προκύπτει από τη
συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για
όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας. Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών
της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση επιχειρείται με την ενιαία
παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους
τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας από 4/θέσια και πάνω (περίπου
3.555 σχολικές μονάδες). Με την συνεπακόλουθη ενοποίηση των
Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων, αφού ελήφθη υπόψη εισήγηση
του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) καθώς και τα πορίσματα της
Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου για την υποχρεωτική εκπαίδευση,
καθιερώνεται ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Ο νέος ενιαίος
τύπος δημοτικού σχολείου εξασφαλίζει τον εμπλουτισμό και την επέκταση
των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ) στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω
(περίπου 3.555 σχολικές μονάδες) Η λειτουργία του ενιαίου τύπου
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται από τις 8:00 έως τις 13:15 και για τη
ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος από τις 13:15 έως τις
16:00. Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές
με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε, οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο
μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και
των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στη τρίτη ώρα του ολοήμερου
προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών
αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή,
Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην
πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των
μαθητών.
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με
Αναπηρία ή / και Eiδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση του θεσμού της παράλληλης στήριξης των
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν
στο γενικό σχολείο, με στόχο την ενσωμάτωσή τους και την εξασφάλιση της
προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής
αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό θα
απαχολοηθούν 2.300 εκπαιδευτικοί (ΑΠ6: 2.084, ΑΠ8:96, ΑΠ9:120) που θα
συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και θα
υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του προγράμματος σπουδών τους. Η απασχόληση των εκπαιδευτικών θα
αφορά τόσο την Π/βάθμια εκπαίδευση όσο και τη Δ/βάθμια. Επίσης,
προβλέπεται η απασχόληση ατόμων ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν (μαθητές με κινητικά
προβλήματα κλπ), καθώς και ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
(ΕΕΠ)/σχολικοί νοσηλευτές για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής
φροντίδας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι εγγραφές γίνονται  από 1 Ιουνίου έως και 21 Ιουνίου 2016

Στην Α’ (Πρώτη) Τάξη θα γραφτούν φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.     

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή:

α. Πιστοποιητικό γέννησης μαθητή/τριας (αναζητείται από το Σχολείο) αν έχετε πρόσφατο μπορείτε να το προσκομίσετε.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)(δίνεται από το Σχολείο)
δ. Αποδεικτικό Στοιχείο Κατοικίας. (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας).
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
 08:30΄- 09:30΄και 10:00΄-11:00’  και μόνο από τους γονείς των μαθητών/τριών.


Άρχισαν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις μέσω ΟΑΕΔ

Βοήθεια σε δημότες και κατοίκους του δήμου Νεάπολης-Συκεών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή του παιδιού τους σε κατασκηνώσεις για το 2016 παρέχουν οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί του δήμου Νεάπολης-Συκεών.
Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη αρχίσει και μπορούν να υποβάλλονται έως την Τετάρτη 4 Μαΐου. Αυτή γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους σε αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, στις οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν χρειάζεται να πάνε στον ΟΑΕΔ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού από το 2012 και μετά και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet. Με την εισαγωγή στο σύστημα αυτών των κωδικών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Ωστόσο, οι κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου θα υποδέχονται τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του προγράμματος σε τέσσερα διαφορετικά σημεία και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες, προκειμένου να βοηθήσουν στην ασφαλή συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων. Έτσι, για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς του δήμου Νεαπολης-Συκεών:
-Δ.Ε. Αγ. Παύλου: Ηπείρου 9-11 (δημ. κατάστημα Αγ. Παύλου) – Τηλ.: 2313.300206
-Δ.Ε. Νεάπολης: Ελ. Βενιζέλου 125 (δημ. κατάστημα Νεάπολης, 2ος όρ.)- Τηλ.: 2313.329525
-Δ.Ε. Πεύκων: Ειρήνης 19 (δημ. κατάστημα Πεύκων, ισόγειο) – Τηλ.: 2313.502226
-Δ.Ε. Συκεών: Στρ. Σαράφη 1 (δημαρχείο, ισόγειο) – Τηλ.: 2313.313151
Δικαιούχοι
Το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2014 μέχρι 26.000 ευρώ, οι οποίοι/ες το 2015 είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση επιταγής διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2000 έως 14 Ιουνίου 2010 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.
Προσοχή στον ΑΜΚΑ
Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών.
Παρ’ όλα αυτά, αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως τις 5 Μαΐου 2016 και ώρα 14:00.
Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.oaed.gr
Ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017
Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές ΚατασκηνώσειςΤο Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 8/2/2016, ημερίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα "Δια-δίκτυο επικίνδυνες και ασφαλείς διαδρομές".
Σας ενημερώνουμε ότι η ΠΥΞΙΔΑ λειτουργεί σε νέα διεύθυνση: Γιάννη Τσαρούχη 3, Συκιές (επάνω από το 16ο Νηπιαγωγείο Συκεών). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στα 2310 202015 και 2310 204453.


Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών με μόνιμη προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών παραμένει χρήσιμος σύμμαχος των γονέων που αγωγνιούν για το πως θα εξασφαλίσουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των οικογενειών τους.
Μέσω των δύο Δημοτικών Ιατρείων, που λειτουργούν σε Συκιές και Νεάπολη υπό την ευθύνη του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ιατρικές, διαγνωστικές και συμβουλευτικές στους ασθενείς.
Οι δικαιούχοι των Δημοτικών Ιατρείων είναι κάτοικοι του Δήμου μας άποροι και ανασφάλιστοι καθώς και οικογένειες όπου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι.
Τα προστατευόμενα μέλη των προαναφερόμενων κατηγοριών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, μικροβιολογικές εξετάσεις καθώς και να λαμβάνουν βεβαιώσεις υγείας για τις αθλητικές δραστηριότητες των τέκνων τους.
   Σας ενημερώνουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών» ίδρυσε το Δημοτικό Ιατρείο με την υπ’  αρ.6/2013 απόφαση. Σκοπός του Δημοτικού Ιατρείου είναι η δωρεάν παροχή ιατρικής περίθαλψης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ανασφάλιστοι, άποροι και άνεργοι κάτοικοι του Δήμου μας). Τονίζουμε ότι στο Δημοτικό ιατρείο εξυπηρετούνται αυστηρά μόνο οι παραπάνω ομάδες και όχι οικογένειες ενταγμένες σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. 
Τα Δημοτικό Ιατρείο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και είναι στελεχωμένο με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι παρέχουν ιατρικές, διαγνωστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ασθενείς.
Τα προστατευόμενα μέλη των προαναφερόμενων κατηγοριών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, μικροβιολογικές εξετάσεις καθώς και να λαμβάνουν βεβαιώσεις υγείας για τις αθλητικές δραστηριότητες των τέκνων τους.
Το Δημοτικό ιατρείο εξυπηρετεί με προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για τις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες:
Παιδιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ορθοπεδική και οφθαλμολογίας στις εγκαταστάσεις του Α΄ ΚΑΠΗ Συκεών επί της οδού Καυκάσου 66 – Αγ. Θεοδώροι (τηλέφωνο επικοινωνίας 2310620734, κα Μπουρμά Στέλλα).
Παιδιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ορθοπεδικής, ενδροκρινολογίας και πνευμονολογίας στις εγκαταστάσεις του Β΄ ΚΑΠΗ Νεάπολης επί της οδού Δ. Κομνηνού 3 (τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 551252 κα Βαγιά τα Βασιλική).
Για το λόγο αυτό ζητούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους μαθητές και γονείς.

    ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
    ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ                                                      ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»


«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.


 

Ομάδα για γονείς με θέμα: 
"Παιδιά με ΔΕΠΥ και ο ρόλος των γονιών"
Κύκλος 10 εβδομαδιαίων συναντήσεων(έναρξη 12/11/2014)
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΥΞΙΔΑ http://www.pyxida.org.gr/ΔΕΥΤΕΡΑ 9/10/2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΗ Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος θα διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου 2014 με θεματικό άξονα: «Ρατσισμός και  Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».
Την ημέρα αυτή θα διεξαχθούν αθλητικές δραστηριότητες και άλλες δράσεις στο Σχολείο μας. Οι γονείς θα μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά τις δράσεις αυτές.
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ
Σας ενημερώνουμε ότι από από τις 29/4 και μέχρι τις 9/5 γίνονται αιτήσεις για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα για το προσεχές καλοκαίρι με τους παρακάτω όρους  και προϋποθέσεις.
1.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 15.06.2014 έως 03.09.2014 και θα καλύπτει 15νθήμερες κατασκηνωτικές περιόδους εντός του χρονικού αυτού διαστήματος.Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση σε μία και μόνο κατασκηνωτική περίοδο και μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

2.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελουμένων τέκνων, οι οποίοι είναι:
α. Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι:
1. έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2013 πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
2. έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το οικονομικό έτος 2013 μέχρι 16.000,00 €
ή
β. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι:
1. έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
2. έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το οικονομικό έτος 2013 μέχρι 16.000,00 €.
Δικαιούχοι που πληρούν και τις δύο ως άνω προϋποθέσεις, συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποχρεωτικά με τη μία από τις δύο ιδιότητες, είτε δηλαδή με την ιδιότητα του ανέργου είτε με την ιδιότητα του εργαζομένου.
3. Δεν θεωρούνται Δικαιούχοι του Προγράμματος εργαζόμενοι/άνεργοι των οποίων τα παιδιά επιδοτούνται για συμμετοχή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2014.

3.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 «Ωφελούμενοι» του Προγράμματος είναι:
Τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.1999 έως 14.06.2008..
4.ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την 29.04.2014 έως την 09.05.2014 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).
2. Τα έντυπα ηλεκτρονικών αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
Για πληροφορίες σχετικά με τις συνεργαζόμενες κατασκηνώσεις, διαδικασία υποβολής αιτήσεων κλπ μπορείτε επίσης να απευθύνεστε και στον Κο Νικολαίδη Γιώργο(γυμναστής του 4ου Δημ.Σχολείου- στελεχος κατασκηνώσεων)
στο τηλ. 6944948105


Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά ΣχολείαΔεν υπάρχουν σχόλια: