Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού

Η εβδομάδα 15-23 Οκτωβρίου έχει οριστεί ως ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού για το 2016. Διοργανώνονται διάφορες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάδειξη της σημασίας της γνώσης προγραμματισμού υπολογιστών στις μέρες μας.
Το σχολείο μας συμμετέχει, στο πλαίσιο των μαθημάτων πληροφορικής στο εργαστήριο, με τις παρακάτω δραστηριότητες:
Β τάξη: Run Marco!
Γ τάξη: Ο αγρότης
Δ τάξη: Ο λαβύρινθος
Ε τάξη: Lightbot
ΣΤ τάξη: Blockly