Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι εγγραφές γίνονται  από 2 Μαΐου έως και 19 Μαΐου 2017

Στην Α’ (Πρώτη) Τάξη θα γραφτούν φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.     

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή:

α. Πιστοποιητικό γέννησης μαθητή/τριας (αναζητείται από το Σχολείο) αν έχετε πρόσφατο μπορείτε να το προσκομίσετε.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)(δίνεται από το Σχολείο)
δ. Αποδεικτικό Στοιχείο Κατοικίας. (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας).
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

    ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
    08:30΄- 09:30΄και 10:00΄-11:00’  και μόνο από τους γονείς των μαθητών/τριών.

Ο  Διευθυντής  του Σχολείου
Μπασματζίδης Γεώργιος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: