Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Τοιχογραφία

"Το δικό μας κυκλόδεντρο" είναι η τοιχογραφία που κοσμεί την είσοδο του σχολείου μας και έγινε με βάση τους ομόκεντρους κύκλους του Βασίλι Καντίνσκι. Τα παιδιά του Ε1 διδάχτηκαν για τους κύκλους στο μάθημα των εικαστικών και στη συνέχεια δημιούργησαν το δικό τους έργο. Έπειτα συνεργάστηκαν όλα μαζί στη δημιουργία της τοιχογραφίας.
Η τοιχογραφία έγινε με τη συνεργασία της δασκάλας των εικαστικών κ. Δουμάνη Χριστίνας και τής δασκάλας της τάξης του Ε1 κ. Λιοσάτου Αγγελικής .Δεν υπάρχουν σχόλια: